Contact

1. Documentele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complatar persoanelor cu handicap

În conformitate cu Legea nr.448/2006 pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, şi HG nr. 1665/2008 privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006.

Beneficiază de îndemnizaţie lunară, indiferent de venituri :

- în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav;

- în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

Bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri:

- în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav;

- în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

- în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu;

Documente necesare:

- Cerere

- COPIE DE PE DOCUMENTUL CARE ATESTĂ ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP (în termen de valabilitate);

- COPIE DUPA B.I. SAU C.I. DOSARUL SE DEPUNE LA PRIMARIA LOCALITĂŢII DE DOMICILIU SAU DE RESEDINŢĂ A PERSOANEI CU HANDICAP SAU LA DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI JUDEŢEANĂ RESPECTIV LOCALĂ A SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Descarca-ti documentul disponibil AICI

* Pentru vizualizarea acestui document aveti nevoie de Microsoft Word.